Pandemia prędko się nie skończy. Kto pomoże artystom?

Pandemia prędko się nie skończy. Kto pomoże artystom?

Scenariusz najbliższych miesięcy jest raczej złowieszczy dla kultury. Galerie sztuki będą otwarte w kratkę. Przepustowość muzeów, o ile w ogóle się otworzą, zmniejszy się do minimum. Finanse na pomoc artystom zostaną rozdane tym, którzy swoje straty potrafią udowodnić w sposób łatwiejszy do oszacowania. Na czyją pomoc powinni liczyć artyści i co zamknięte muzea mogą z tym zrobić...
czytaj dalej
Postawy wobec osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, czyli „jak mnie widzą tak mnie piszą?”

Postawy wobec osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, czyli „jak mnie widzą tak mnie piszą?”

Przy ocenie ludzkich postaw na pierwszy plan wysuwa się stare polskie przysłowie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Każdy z nas w swojej podświadomości kryje elementy, na które zwraca uwagę mijając inną osobę na ulicy. Jak nietrudno zgadnąć najczęściej będzie to wygląd zewnętrzny, ubiór, kolor skóry, pewne zachowania odstające od normy...
czytaj dalej

 

 

O nas

Jesteśmy niezależnym, pozarządowym, analityczno-regulacyjnym think-tankiem zajmującym się w szczególności analizą rozwiązań prawnych, ekonomicznych oraz społecznych, zarówno obecnie obowiązujących, jak i projektowanych, z punktu widzenia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju kraju i sprzyjania przedsiębiorczości, a także wzmacniania ładu instytucjonalnego oraz urzeczywistniania idei dobra wspólnego. 

patron 

Mikołaj Sienicki

herbu Bończa (ur. ok. 1520, zm. 1581) – polityk, podkomorzy chełmski, wielokrotny marszałek sejmu, gdzie zasłynął jako znamienity mówca, polityk i działacz sejmowy, sędzia sejmowy.

Jedna z głównych postaci życia sejmowego tego okresu. Przedstawiciel i czołowy przywódca antymagnackiego reformatorskiego ruchu średniej szlachty (tzw. ruchu albo obozu egzekucyjnego). Zwalczał rozdawnictwo dóbr królewskich i dzierżawienie tych dóbr. Bronił przepisów o niepołączalności urzędów oraz zaprowadzenia porządku w urzędzie starosty, który miał stać się prawdziwym obrońcą prawa w terenie. Pod koniec swego życia związał się z obozem braci polskich, przyczynił się do zwołania i uchwalenia konfederacji warszawskiej. Twórca podstaw polskiej terminologii prawnej i politycznej. 

Mimo swej pozycji w państwie nigdy nie wykorzystał jej do pomnożenia majątku ani do zdobycia urzędów. W czasach, gdy majątek i tytuły były głównym celem wielu spośród szlachty, jedynym urzędem, jaki miał, było podkomorstwo chełmskie.