Koronawirus pokazał jakich zmian potrzebują artyści

Koronawirus pokazał jakich zmian potrzebują artyści

Koronawirus okazał się soczewką, która skupiła problemy trawiące środowisko artystyczne od lat. Brak spójnych zasad ubezpieczeń, finansowania i niejasny status powoduje, że w niestabilnych czasach artyści i artystki czują się zagrożeni. Niedawno w internecie...

czytaj dalej
Nowe ramy rynku sztuki

Nowe ramy rynku sztuki

Rynek dzieł sztuki istniał od zawsze. Unikatowe wytwory manualne na podstawie koncepcji ludzkiego umysły znajdowane są w grobowcach na terenach starożytnej Mezopotamii, Egiptu itp. Pierwsze prywatne kolekcje dzieł sztuki datuje się na okres XIV – XV w. Za pierwszą...

czytaj dalej

 

 

O nas

Jesteśmy niezależnym, pozarządowym, analityczno-regulacyjnym think-tankiem zajmującym się w szczególności analizą rozwiązań prawnych, ekonomicznych oraz społecznych, zarówno obecnie obowiązujących, jak i projektowanych, z punktu widzenia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju kraju i sprzyjania przedsiębiorczości, a także wzmacniania ładu instytucjonalnego oraz urzeczywistniania idei dobra wspólnego. 

patron 

Mikołaj Sienicki

herbu Bończa (ur. ok. 1520, zm. 1581) – polityk, podkomorzy chełmski, wielokrotny marszałek sejmu, gdzie zasłynął jako znamienity mówca, polityk i działacz sejmowy, sędzia sejmowy.

Jedna z głównych postaci życia sejmowego tego okresu. Przedstawiciel i czołowy przywódca antymagnackiego reformatorskiego ruchu średniej szlachty (tzw. ruchu albo obozu egzekucyjnego). Zwalczał rozdawnictwo dóbr królewskich i dzierżawienie tych dóbr. Bronił przepisów o niepołączalności urzędów oraz zaprowadzenia porządku w urzędzie starosty, który miał stać się prawdziwym obrońcą prawa w terenie. Pod koniec swego życia związał się z obozem braci polskich, przyczynił się do zwołania i uchwalenia konfederacji warszawskiej. Twórca podstaw polskiej terminologii prawnej i politycznej. 

Mimo swej pozycji w państwie nigdy nie wykorzystał jej do pomnożenia majątku ani do zdobycia urzędów. W czasach, gdy majątek i tytuły były głównym celem wielu spośród szlachty, jedynym urzędem, jaki miał, było podkomorstwo chełmskie.

Zespół

r. pr. Olga Borkowska

r. pr. Olga Borkowska

Ekspert

r. pr. Jakub Barciński

r. pr. Jakub Barciński

Ekspert

adw. Ziemowit Bagłajewski

adw. Ziemowit Bagłajewski

Ekspert

mgr Marek Zawada

mgr Marek Zawada

Ekspert

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, uczestnik studiów doktoranckich.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zarządzania innowacyjnymi projektami naukowo-badawczymi w obszarze ochrony zdrowia, o charakterze niekomercyjnym.
Jest autorem kilku publikacji naukowych, wyniki swoich badań prezentował na krajowych i zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zawodowo zajmuje się kierowaniem pracami B+R. Jest doradcą i konsultantem m. in. w zakresie zwinnego zarządzania projektami i modelowania procesów biznesowych.
Jest członkiem towarzystw naukowych i stowarzyszeń branżowych: PTE, TNOiK, GCPpl, IPMA.

dr Bohdan Pretkiel

dr Bohdan Pretkiel

Prezes Instytutu

Jan Czapla

Jan Czapla

Ekspert

mgr Tomasz Guzik

mgr Tomasz Guzik

Ekspert

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek „Prawo”).

Kierownik własnego projektu badawczego z zakresu ekonomicznej analizy prawa, finansowanego w ramach programu „Diamentowy Grant”. Uczestnik Jagiellońskich Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Odbył miesięczny staż badawczy jako visiting researcher w Centrum Filozofii Nauk Społecznych (Centre for Philosophy of Social Science, TINT) mieszczącym się przy Katedrze Studiów Politycznych i Ekonomicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Helsińskiego. Zrealizował dwa robocze pobyty naukowe na Uniwersytecie w Cambridge oraz Uniwersytecie Chicagowskim. Autor ponad 20 recenzowanych artykułów naukowych oraz referent na wielu międzynarodowych i zagranicznych konferencjach. W przeszłości aktywny działacz w studenckich organizacjach naukowych (Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, koła naukowe) oraz samorządzie doktoranckim (Towarzystwo Doktorantów UJ).

r. pr. Dariusz Trzaska

r. pr. Dariusz Trzaska

Ekspert

dr Anna Kiełczawa

dr Anna Kiełczawa

Ekspert

Elwira Martyka

Elwira Martyka

Ekspert

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość oraz Uniwersytetu SWPS na kierunku prawo. Ukończyła także studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych” organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie pod patronatem EY.

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich aspektów związanych z Compliance i zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemu Compliance w instytucjach finansowych.

Obecnie aplikantka adwokacka w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. 

Piotr Mikusek

Piotr Mikusek

Ekspert

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prawnik zawodowo zajmujący się regulacjami sektora energetycznego, w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł energii,  a także zasad zarządzania mieniem państwowym. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia teorii i filozofii prawa oraz polskich standardów i praktyk legislacyjnych. Współautor analiz regulacyjnych.