Kredyt hipoteczny przed oraz w dobie pandemii COVID-19

Kredyt hipoteczny przed oraz w dobie pandemii COVID-19

Publikacja zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepszy raport roku pandemii poświęcony tematowi: ,,Wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwo i gospodarkę oraz praktyczne i teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju”. Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
czytaj dalej
Pandemia prędko się nie skończy. Kto pomoże artystom?

Pandemia prędko się nie skończy. Kto pomoże artystom?

Scenariusz najbliższych miesięcy jest raczej złowieszczy dla kultury. Galerie sztuki będą otwarte w kratkę. Przepustowość muzeów, o ile w ogóle się otworzą, zmniejszy się do minimum. Finanse na pomoc artystom zostaną rozdane tym, którzy swoje straty potrafią udowodnić w sposób łatwiejszy do oszacowania. Na czyją pomoc powinni liczyć artyści i co zamknięte muzea mogą z tym zrobić...
czytaj dalej

 

 

O nas

Jesteśmy niezależnym, pozarządowym, analityczno-regulacyjnym think-tankiem zajmującym się w szczególności analizą rozwiązań prawnych, ekonomicznych oraz społecznych, zarówno obecnie obowiązujących, jak i projektowanych, z punktu widzenia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju kraju i sprzyjania przedsiębiorczości, a także wzmacniania ładu instytucjonalnego oraz urzeczywistniania idei dobra wspólnego. 

patron 

Mikołaj Sienicki

herbu Bończa (ur. ok. 1520, zm. 1581) – polityk, podkomorzy chełmski, wielokrotny marszałek sejmu, gdzie zasłynął jako znamienity mówca, polityk i działacz sejmowy, sędzia sejmowy.

Jedna z głównych postaci życia sejmowego tego okresu. Przedstawiciel i czołowy przywódca antymagnackiego reformatorskiego ruchu średniej szlachty (tzw. ruchu albo obozu egzekucyjnego). Zwalczał rozdawnictwo dóbr królewskich i dzierżawienie tych dóbr. Bronił przepisów o niepołączalności urzędów oraz zaprowadzenia porządku w urzędzie starosty, który miał stać się prawdziwym obrońcą prawa w terenie. Pod koniec swego życia związał się z obozem braci polskich, przyczynił się do zwołania i uchwalenia konfederacji warszawskiej. Twórca podstaw polskiej terminologii prawnej i politycznej. 

Mimo swej pozycji w państwie nigdy nie wykorzystał jej do pomnożenia majątku ani do zdobycia urzędów. W czasach, gdy majątek i tytuły były głównym celem wielu spośród szlachty, jedynym urzędem, jaki miał, było podkomorstwo chełmskie.