Jak pandemia wpłynęła na świat sztuki

Jak pandemia wpłynęła na świat sztuki

Straty w sektorze sztuki spowodowane trwającą od ponad roku pandemią są trudne do oszacowania. W samych Stanach Zjednoczonych, w momencie największego nasilenia pandemii, doszło do zwolnień 20 procent pracowników sektora kultury. Długofalowych efektów tego kryzysu na tym etapie nie są można określić…

czytaj dalej
Pandemia prędko się nie skończy. Kto pomoże artystom?

Pandemia prędko się nie skończy. Kto pomoże artystom?

Scenariusz najbliższych miesięcy jest raczej złowieszczy dla kultury. Galerie sztuki będą otwarte w kratkę. Przepustowość muzeów, o ile w ogóle się otworzą, zmniejszy się do minimum. Finanse na pomoc artystom zostaną rozdane tym, którzy swoje straty potrafią udowodnić w sposób łatwiejszy do oszacowania. Na czyją pomoc powinni liczyć artyści i co zamknięte muzea mogą z tym zrobić…

czytaj dalej
Postawy wobec osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, czyli „jak mnie widzą tak mnie piszą?”

Postawy wobec osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, czyli „jak mnie widzą tak mnie piszą?”

Przy ocenie ludzkich postaw na pierwszy plan wysuwa się stare polskie przysłowie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Każdy z nas w swojej podświadomości kryje elementy, na które zwraca uwagę mijając inną osobę na ulicy. Jak nietrudno zgadnąć najczęściej będzie to wygląd zewnętrzny, ubiór, kolor skóry, pewne zachowania odstające od normy…

czytaj dalej
Polska w obliczu perspektywy Europejskiego Zielonego Ładu

Polska w obliczu perspektywy Europejskiego Zielonego Ładu

Coraz szersze grono pro-ekologicznych aktywistów głośno protestuje przeciwko decyzjom władz stosując metody wykraczające poza tzw. bierny opór. Starając się uzyskać wspólne rozwiązanie 190 państw podpisało Porozumienie paryskie, które było pierwszym w historii zbiorem postulatów, które sygnatariusze zobowiązali się spełnić w dziedzinie klimatu…

czytaj dalej
Czy za dyskryminację kobiet pracodawca odpowie jak za mobbing?

Czy za dyskryminację kobiet pracodawca odpowie jak za mobbing?

Co nowego wniesie regulacja?
Czy nowelizacja jest niezbędna w świetle uregulowania antydyskryminacyjnego zawartego w kodeksie pracy?
Jakie realne zmiany w roszczeniach przysługujących pracownikowi, który doznał dyskryminacji płacowej ze względu na płeć mogłaby przynieść taka nowelizacja?

czytaj dalej
Kim dla świata sztuki jest James Murdoch, postać przypominająca bohaterów „Sukcesja”

Kim dla świata sztuki jest James Murdoch, postać przypominająca bohaterów „Sukcesja”

„Nie, James Murdoch nie ogląda <>”, od takich słów rozpoczynał się obszerny artykuł w tygodniku NewYorker z grudnia 2018. Bohaterem tekstu był syn Ruperta Murdocha, właściciela giga korporacji medialnej NewsCorp, telewizji Fox News, legendarnego The Wall Street Journal, do niedawna telewizji Sky i wytwórni 21st Century Fox. Syn człowieka, który stworzył globalną sieć mediów informacyjnych, a jego fortuna opiewa na ponad szesnaście miliardów dolarów. Po co o tym wspominam?

czytaj dalej
O tym, jak obrazy Rembrandta połączyły dwa kraje

O tym, jak obrazy Rembrandta połączyły dwa kraje

Gdy rynek sztuki czeka na lepsze czasy, obroty galerii i domów aukcyjnych w drugiej połowie 2020 spadają, warto przypomnieć sobie sprzedaż sprzed kilku lat, która zelektryzowała cały świat. Opowiada o niej jeden fascynujący dokument: „Mój Rembrandt”, który już wkrótce będzie można zobaczyć w sieci…

czytaj dalej
Używasz wykrywacza metalu? Ryzykujesz nawet 2 lata w kryminale

Używasz wykrywacza metalu? Ryzykujesz nawet 2 lata w kryminale

Obowiązująca w polskim systemie prawnym ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej u.o.z.), która weszła w życie 17 listopada 2003r. i zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, reguluje zagadnienia stanu posiadania, a także poszukiwanie, konserwację, restaurację i ochronę zabytków zarówno ruchomych jak i nieruchomych na terenie Rzeczpospolitej Polski…

czytaj dalej
Ochrona ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej w obliczu kryzysu epidemicznego COVID-19

Ochrona ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej w obliczu kryzysu epidemicznego COVID-19

Problematyka ochrony infrastruktury krytycznej jest zagadnieniem zajmującym prawodawców od czasów antycznych. Już w starożytnym Rzymie można było spotkać regulacje mające za cel ochronę akweduktów przed dewastacją. Dostarczanie świeżej wody stanowiło przykład działań administracji rzymskiej mających zapewnić bezpieczeństwo państwa, zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Wraz z przekształceniami technologicznymi i politycznymi rośnie rola obiektów mających zagwarantować nieprzerwane i stabilne realizowanie na rzecz społeczeństwa podstawowych zadań publicznych przez władzę. Rozszerza się również zakres obiektów zapewniających realizację tego typu zadań…

czytaj dalej
Koronawirus pokazał jakich zmian potrzebują artyści

Koronawirus pokazał jakich zmian potrzebują artyści

Niedawno w internecie umieszczono przejmujący film „Rok, w którym porzuciłem sztukę”. Pięćdziesięciu polskich artystów i artystek upomina się o traktowanie ich jak część społeczeństwa, bo choć często pokutuje duch artysty pięknoducha, to w wielu przypadkach, „być albo nie być” artysty rozbija się o ubezpieczenie, stabilizację finansową, czy możliwość opłacenia pracowni, lub innego miejsca pracy…

czytaj dalej
Czy rynek sztuki może obronić się przed koronawirusem?

Czy rynek sztuki może obronić się przed koronawirusem?

Za baryłkę amerykańskiej ropy płacimy mniej niż w roku 1999, akcje spółki Hilton przebiły dno, do którego dokopano się podczas kryzysu sprzed dziesięciu lat. Część ekspertów twierdzi, że kryzys wywołany epidemią koronawirusa to także szansa na konieczne zmiany na rynku sztuki, inni, że to gwóźdź do trumny, którą rynek budował sobie już od kilku lat…

czytaj dalej