Kredyt hipoteczny przed oraz w dobie pandemii COVID-19

Kredyt hipoteczny przed oraz w dobie pandemii COVID-19

Publikacja zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepszy raport roku pandemii poświęcony tematowi: ,,Wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwo i gospodarkę oraz praktyczne i teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju”.

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

czytaj dalej
Studium 2020: Polska w obliczu pandemii na wybranych przykładach

Studium 2020: Polska w obliczu pandemii na wybranych przykładach

Publikacja zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy raport roku pandemii poświęcony tematowi: ,,Wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwo i gospodarkę oraz praktyczne i teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju”.

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

czytaj dalej
Raport: Nowe ramy rynku sztuki

Raport: Nowe ramy rynku sztuki

Rynek dzieł sztuki istniał od zawsze. Unikatowe wytwory manualne na podstawie koncepcji ludzkiego umysły znajdowane są w grobowcach na terenach starożytnej Mezopotamii, Egiptu itp. Pierwsze prywatne kolekcje dzieł sztuki datuje się na okres XIV – XV w. Za pierwszą…

czytaj dalej
Raport: Polski sektor dronowy – aspekty prawne

Raport: Polski sektor dronowy – aspekty prawne

Do zadań ekspertyzy należy zarysowanie kształtu istniejącego sektora produkcji związanego z bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) oraz zarysowaniem perspektyw jego dalszego rozwoju w związku z istniejącym programem „Żwirko i Wigura”. Kolejnym celem jest przygotowanie sugestii potencjalnych rozwiązań związanych z istniejącymi ograniczeniami ekonomicznymi oraz społecznymi na rzecz inflacji tego rynku…

czytaj dalej
Raport: Perspektywy wdrożenia sztucznej inteligencji

Raport: Perspektywy wdrożenia sztucznej inteligencji

Oczekiwania ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją dostrzegają w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie wiedzy nadzieję na globalne zwiększenie produktywności pracy, zarówno w wymiarze efektywnym (w dziedzinie wytwarzania nowej wartości) jak i w wymiarze jakościowym – wytwarzaniu nowych produktów i usług. Jednocześnie SI generuje nowe – nieznane wcześniej dylematy społeczne, prawne i etyczne…

czytaj dalej
Standaryzacja kryteriów świadczeń należnych pokrzywdzonym z tytułu naruszenia dóbr osobistych

Standaryzacja kryteriów świadczeń należnych pokrzywdzonym z tytułu naruszenia dóbr osobistych

W polskim prawie nie ma jasnych reguł, jak wyliczyć rekompensatę za śmierć bliskiej osoby, utratę nogi czy cierpienie w wyniku wypadku. Szacowanie krzywdy odbywa się ostatecznie przed sądem powszechnym. Przedmiotowa kwestia jest problemem dla wszystkich zainteresowanych. Towarzystwa ubezpieczeń nie wiedzą, jak ustalać rezerwy, tym bardziej że część spraw zgodnie z wcześniejszymi regułami była nie do przewidzenia i składek za ubezpieczenie OC nie oszacowano na odpowiednim poziomie…

czytaj dalej