Wyniki konkursu na raport roku po pandemii

Wyniki konkursu na raport roku po pandemii

Instytut im. Mikołaja Sienickiego ma ogromną przyjemność ogłosić wyniki konkursu na najlepszy raport roku pandemii poświęcony tematowi: ,,Świat po pandemii: praca zdalna i jej skutki społeczne, ekonomiczne, prawne, psychologiczne”. Liczba prac przerosła nasze oczekiwania. Zadanie przed którym stanęła kapituła konkursu nie było łatwe. Jednakże po szerokich konsultacjach i dłuższym namyśle została nagrodzona następująca praca: „Świat po pandemii. Praca zdalna i jej skutki społeczne, ekonomiczne, prawne i psychologiczne”.
_______________
Dofinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Unijny Zielony Ład, a transformacja energetyczna – szanse i wyzwania dla Podkarpacia

Unijny Zielony Ład, a transformacja energetyczna – szanse i wyzwania dla Podkarpacia

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 1 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 na debatę ekspercką: ,,Unijny Zielony Ład, a transformacja energetyczna – szanse i wyzwania dla Podkarpacia’’.
Udział zapowiedzieli:
➢ Mateusz Siepielski – Prezes Zarządu LOTOS Upstream;
➢ Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego (Prawo i Sprawiedliwość);
➢ Piotr Mikusek – ekspert Instytutu im. Mikołaja Sienickiego.
Moderatorem pytań podczas rozmowy eksperckiej będzie Adam Poręba.
W trakcie debaty zostanie poruszona m.in. idea Europejskiego Zielonego Ładu oraz wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące transformacji energetycznej Polski i województwa podkarpackiego.
Zaproszenie do publikacji

Zaproszenie do publikacji

Instytut im. Mikołaja Sienickiego ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w publikacji naukowej poświęconej sztucznej inteligencji pt. „Perspektywy wdrożenia sztucznej inteligencji, zmiany normatywne, społeczne i ekonomiczne, kwestie międzynarodowe” Zaproszenie jest skierowane do badaczy z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i prawnych zainteresowanych problematyką sztucznej inteligencji.

Problematyka publikacji będzie skupiała się na perspektywie wdrożenia rozwiązań technologii Sztucznej Inteligencji w wielu sektorach polskiej gospodarki oraz problematyce zmian społecznych, normatywnych i ekonomicznych, które taka transformacja generuje. Wiele instytutów badawczych śledzących perspektywy ekonomicznego rozwoju na poziomie europejskim ocenia, że wdrożenie technologii SI umożliwi dokonanie skoku technologicznego oraz wygenerowanie wartości dodatkowej szacowanej przez niektóre z nich na 20% ogólnej produkcji gospodarczej (Raport McKinsey).

W ramach publikacji przewidziane są cztery obszary problemów:

  • Perspektywie wdrożeń i ograniczeń dla wdrożenia Sztucznej Inteligencji w różnych sektorach produkcji społecznej
  • Szeroko rozumianej problematyce etycznej wokół SI
  • Konsekwencji społecznych wdrożenia technologii SI
  • Pomyśleniu teoretycznych rozwiązań – instytucjonalnych i normatywnych, mogących umożliwić Polsce dołączenie do peletonu badań i wdrożeń SI

Cele publikacji

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie publikacji zbiorowej na wysokim poziomie naukowym, która umożliwi polskiemu czytelnikowi orientację w kierunkach rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce i na świecie, zarówno aktualnych jak i projektowanych. Zakres problemowy dotyczący zastosowań  SI ma charakter siłą rzeczy interdyscyplinarny, w związku z tym Instytut stawia sobie za cel wydanie antologii poświęconej różnych aspektom zagadnienia – normatywnym, technicznym, społecznym, filozoficznym i ekonomicznym.

Założonym celem jest otwarcie debaty nad szansami i zagrożeniami wynikającymi z rozwoju tej technologii w Polsce oraz pomyślenie teoretyczne w jakim kierunku powinny iść działania regulujące i instytucjonalne, tak by mogły wspierać pożądany kierunek rozwoju SI w Polsce. Planowanym rezultatem jest przygotowanie przez ekspertów Instytutu propozycji zmian normatywnych i instytucjonalnych, które ułatwią wdrożenie technologii SI w Polsce.

Zachęcamy ekspertów w dziedzinie SI do udziału w publikacji, która jak mamy nadzieję okaże się znaczącym czynnikiem kształtowania debaty poświęconym kierunkom rozwoju technologicznego w Polsce.
Patronem publikacji jest Instytut Sienickiego. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków fundacji PKO BP.

Do pobrania:

Pełen tekst zaproszenia w formacie PDF

Oświadczenie autora w formacie PDF