Kredyt hipoteczny przed oraz w dobie pandemii COVID-19

Kredyt hipoteczny przed oraz w dobie pandemii COVID-19

Publikacja zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepszy raport roku pandemii poświęcony tematowi: ,,Wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwo i gospodarkę oraz praktyczne i teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju”.

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Studium 2020: Polska w obliczu pandemii na wybranych przykładach

Studium 2020: Polska w obliczu pandemii na wybranych przykładach

Publikacja zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy raport roku pandemii poświęcony tematowi: ,,Wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwo i gospodarkę oraz praktyczne i teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju”.

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Pandemia prędko się nie skończy. Kto pomoże artystom?

Pandemia prędko się nie skończy. Kto pomoże artystom?

Scenariusz najbliższych miesięcy jest raczej złowieszczy dla kultury. Galerie sztuki będą otwarte w kratkę. Przepustowość muzeów, o ile w ogóle się otworzą, zmniejszy się do minimum. Finanse na pomoc artystom zostaną rozdane tym, którzy swoje straty potrafią udowodnić w sposób łatwiejszy do oszacowania. Na czyją pomoc powinni liczyć artyści i co zamknięte muzea mogą z tym zrobić…

Polska w obliczu perspektywy Europejskiego Zielonego Ładu

Polska w obliczu perspektywy Europejskiego Zielonego Ładu

Coraz szersze grono pro-ekologicznych aktywistów głośno protestuje przeciwko decyzjom władz stosując metody wykraczające poza tzw. bierny opór. Starając się uzyskać wspólne rozwiązanie 190 państw podpisało Porozumienie paryskie, które było pierwszym w historii zbiorem postulatów, które sygnatariusze zobowiązali się spełnić w dziedzinie klimatu…

Czy za dyskryminację kobiet pracodawca odpowie jak za mobbing?

Czy za dyskryminację kobiet pracodawca odpowie jak za mobbing?

Co nowego wniesie ta regulacja?
Czy nowelizacja ta jest niezbędna w świetle uregulowania antydyskryminacyjnego zawartego w kodeksie pracy?
Jakie realne zmiany w roszczeniach przysługujących pracownikowi, który doznał dyskryminacji płacowej ze względu na płeć mogłaby przynieść taka nowelizacja?

Kim dla świata sztuki jest James Murdoch, postać przypominająca bohaterów „Sukcesja”

Kim dla świata sztuki jest James Murdoch, postać przypominająca bohaterów „Sukcesja”

„Nie, James Murdoch nie ogląda <>”, od takich słów rozpoczynał się obszerny artykuł w tygodniku NewYorker z grudnia 2018. Bohaterem tekstu był syn Ruperta Murdocha, właściciela giga korporacji medialnej NewsCorp, telewizji Fox News, legendarnego The Wall Street Journal, do niedawna telewizji Sky i wytwórni 21st Century Fox. Syn człowieka, który stworzył globalną sieć mediów informacyjnych, a jego fortuna opiewa na ponad szesnaście miliardów dolarów. Po co o tym wspominam?

O tym, jak obrazy Rembrandta połączyły dwa kraje

O tym, jak obrazy Rembrandta połączyły dwa kraje

Gdy rynek sztuki czeka na lepsze czasy, obroty galerii i domów aukcyjnych w drugiej połowie 2020 spadają, warto przypomnieć sobie sprzedaż sprzed kilku lat, która zelektryzowała cały świat. Opowiada o niej jeden fascynujący dokument: „Mój Rembrandt”, który już wkrótce będzie można zobaczyć w sieci…

Konkurs na raport roku pandemii

Konkurs na raport roku pandemii

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie raportu, którego myślą przewodnią będzie temat: ,,Wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwo i gospodarkę oraz praktyczne i teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju”…

Używasz wykrywacza metalu? Ryzykujesz nawet 2 lata w kryminale

Używasz wykrywacza metalu? Ryzykujesz nawet 2 lata w kryminale

Obowiązująca w polskim systemie prawnym ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej u.o.z.), która weszła w życie 17 listopada 2003r. i zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury, reguluje zagadnienia stanu posiadania, a także poszukiwanie, konserwację, restaurację i ochronę zabytków zarówno ruchomych jak i nieruchomych na terenie Rzeczpospolitej Polski…

Ochrona ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej w obliczu kryzysu epidemicznego COVID-19

Ochrona ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej w obliczu kryzysu epidemicznego COVID-19

Problematyka ochrony infrastruktury krytycznej jest zagadnieniem zajmującym prawodawców od czasów antycznych. Już w starożytnym Rzymie można było spotkać regulacje mające za cel ochronę akweduktów przed dewastacją. Dostarczanie świeżej wody stanowiło przykład działań administracji rzymskiej mających zapewnić bezpieczeństwo państwa, zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Wraz z przekształceniami technologicznymi i politycznymi rośnie rola obiektów mających zagwarantować nieprzerwane i stabilne realizowanie na rzecz społeczeństwa podstawowych zadań publicznych przez władzę. Rozszerza się również zakres obiektów zapewniających realizację tego typu zadań…

Koronawirus pokazał jakich zmian potrzebują artyści

Koronawirus pokazał jakich zmian potrzebują artyści

Niedawno w internecie umieszczono przejmujący film „Rok, w którym porzuciłem sztukę”. Pięćdziesięciu polskich artystów i artystek upomina się o traktowanie ich jak część społeczeństwa, bo choć często pokutuje duch artysty pięknoducha, to w wielu przypadkach, „być albo nie być” artysty rozbija się o ubezpieczenie, stabilizację finansową, czy możliwość opłacenia pracowni, lub innego miejsca pracy…

Nowe ramy rynku sztuki

Nowe ramy rynku sztuki

Rynek dzieł sztuki istniał od zawsze. Unikatowe wytwory manualne na podstawie koncepcji ludzkiego umysły znajdowane są w grobowcach na terenach starożytnej Mezopotamii, Egiptu itp. Pierwsze prywatne kolekcje dzieł sztuki datuje się na okres XIV – XV w. Za pierwszą…

Raport: Polski sektor dronowy – aspekty prawne

Raport: Polski sektor dronowy – aspekty prawne

Do zadań ekspertyzy należy zarysowanie kształtu istniejącego sektora produkcji związanego z bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) oraz zarysowaniem perspektyw jego dalszego rozwoju w związku z istniejącym programem „Żwirko i Wigura”. Kolejnym celem jest przygotowanie sugestii potencjalnych rozwiązań związanych z istniejącymi ograniczeniami ekonomicznymi oraz społecznymi na rzecz inflacji tego rynku…

Raport: Perspektywy wdrożenia sztucznej inteligencji

Raport: Perspektywy wdrożenia sztucznej inteligencji

Oczekiwania ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją dostrzegają w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie wiedzy nadzieję na globalne zwiększenie produktywności pracy, zarówno w wymiarze efektywnym (w dziedzinie wytwarzania nowej wartości) jak i w wymiarze jakościowym – wytwarzaniu nowych produktów i usług. Jednocześnie SI generuje nowe – nieznane wcześniej dylematy społeczne, prawne i etyczne…

Czy rynek sztuki może obronić się przed koronawirusem?

Czy rynek sztuki może obronić się przed koronawirusem?

Za baryłkę amerykańskiej ropy płacimy mniej niż w roku 1999, akcje spółki Hilton przebiły dno, do którego dokopano się podczas kryzysu sprzed dziesięciu lat. Część ekspertów twierdzi, że kryzys wywołany epidemią koronawirusa to także szansa na konieczne zmiany na rynku sztuki, inni, że to gwóźdź do trumny, którą rynek budował sobie już od kilku lat…

Zaproszenie do publikacji

Zaproszenie do publikacji

Instytut im. Mikołaja Sienickiego ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w publikacji naukowej poświęconej sztucznej inteligencji pt. „Perspektywy wdrożenia sztucznej inteligencji, zmiany normatywne, społeczne i ekonomiczne, kwestie międzynarodowe" Zaproszenie jest...

Lepsza zmiana dla dłużników

Lepsza zmiana dla dłużników

Dnia 9 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., która rewolucjonizuje dotychczas znaną instytucję przedawnienia…

Standaryzacja kryteriów świadczeń należnych pokrzywdzonym z tytułu naruszenia dóbr osobistych

Standaryzacja kryteriów świadczeń należnych pokrzywdzonym z tytułu naruszenia dóbr osobistych

W polskim prawie nie ma jasnych reguł, jak wyliczyć rekompensatę za śmierć bliskiej osoby, utratę nogi czy cierpienie w wyniku wypadku. Szacowanie krzywdy odbywa się ostatecznie przed sądem powszechnym. Przedmiotowa kwestia jest problemem dla wszystkich zainteresowanych. Towarzystwa ubezpieczeń nie wiedzą, jak ustalać rezerwy, tym bardziej że część spraw zgodnie z wcześniejszymi regułami była nie do przewidzenia i składek za ubezpieczenie OC nie oszacowano na odpowiednim poziomie…