Oczekiwania ekspertów zajmujących się sztuczną inteligencją dostrzegają w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie wiedzy nadzieję na globalne zwiększenie produktywności pracy, zarówno w wymiarze efektywnym (w dziedzinie wytwarzania nowej wartości) jak i w wymiarze jakościowym – wytwarzaniu nowych produktów i usług. Jednocześnie SI generuje nowe – nieznane wcześniej dylematy społeczne, prawne i etyczne.

Aby pobrać analizę kliknij tutaj