Celem raportu jest wykazanie istniejących ograniczeń w dziedzinie polskiej gospodarki dla rozwoju tego sektora produkcji rozumianego szeroko (produkcja usług, produkcja przemysłowa, produkcja rolnicza). Autorzy raportu kierowali się podziałem na trzy grupy rozwiązań związanych z rozwoju rynku dronów w Polsce, jednocześnie proponując rozwiązania będące szansą na optymalny wzrost.

1) Istniejące na rynku zastosowanie w procesie produkcji (Existing Solution – ES)

2)Potencjalnie możliwe do zastosowania w procesie produkcji przy uwzględnieniu nowych ram prawnych (Possible Solution)

3) Niemożliwe do zastosowania na szeroką skalę ze względu na ograniczenia ekonomiczne, niemogące zostać zniesione przez nowe normy prawne (Impossible Solution)

 

Aby pobrać analizę kliknij tutaj