Zaproszenie do publikacji

Zaproszenie do publikacji

Instytut im. Mikołaja Sienickiego ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w publikacji naukowej poświęconej sztucznej inteligencji pt. „Perspektywy wdrożenia sztucznej inteligencji, zmiany normatywne, społeczne i ekonomiczne, kwestie międzynarodowe” Zaproszenie jest skierowane do badaczy z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i prawnych zainteresowanych problematyką sztucznej inteligencji.

Problematyka publikacji będzie skupiała się na perspektywie wdrożenia rozwiązań technologii Sztucznej Inteligencji w wielu sektorach polskiej gospodarki oraz problematyce zmian społecznych, normatywnych i ekonomicznych, które taka transformacja generuje. Wiele instytutów badawczych śledzących perspektywy ekonomicznego rozwoju na poziomie europejskim ocenia, że wdrożenie technologii SI umożliwi dokonanie skoku technologicznego oraz wygenerowanie wartości dodatkowej szacowanej przez niektóre z nich na 20% ogólnej produkcji gospodarczej (Raport McKinsey).

W ramach publikacji przewidziane są cztery obszary problemów:

  • Perspektywie wdrożeń i ograniczeń dla wdrożenia Sztucznej Inteligencji w różnych sektorach produkcji społecznej
  • Szeroko rozumianej problematyce etycznej wokół SI
  • Konsekwencji społecznych wdrożenia technologii SI
  • Pomyśleniu teoretycznych rozwiązań – instytucjonalnych i normatywnych, mogących umożliwić Polsce dołączenie do peletonu badań i wdrożeń SI

Cele publikacji

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie publikacji zbiorowej na wysokim poziomie naukowym, która umożliwi polskiemu czytelnikowi orientację w kierunkach rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce i na świecie, zarówno aktualnych jak i projektowanych. Zakres problemowy dotyczący zastosowań  SI ma charakter siłą rzeczy interdyscyplinarny, w związku z tym Instytut stawia sobie za cel wydanie antologii poświęconej różnych aspektom zagadnienia – normatywnym, technicznym, społecznym, filozoficznym i ekonomicznym.

Założonym celem jest otwarcie debaty nad szansami i zagrożeniami wynikającymi z rozwoju tej technologii w Polsce oraz pomyślenie teoretyczne w jakim kierunku powinny iść działania regulujące i instytucjonalne, tak by mogły wspierać pożądany kierunek rozwoju SI w Polsce. Planowanym rezultatem jest przygotowanie przez ekspertów Instytutu propozycji zmian normatywnych i instytucjonalnych, które ułatwią wdrożenie technologii SI w Polsce.

Zachęcamy ekspertów w dziedzinie SI do udziału w publikacji, która jak mamy nadzieję okaże się znaczącym czynnikiem kształtowania debaty poświęconym kierunkom rozwoju technologicznego w Polsce.
Patronem publikacji jest Instytut Sienickiego. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków fundacji PKO BP.

Do pobrania:

Pełen tekst zaproszenia w formacie PDF

Oświadczenie autora w formacie PDF